Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Ulusal ve uluslar arası düzeyde; kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip sorgulayıcı, araştırıcı, çözümleyici düşünce yapısında, insani değerlere saygılı  işgücü ve bilim insanı yetiştirmek, araştırmalar ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmek ve bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmak ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel birikim ile toplumu bilgilendirmektir

Vizyonumuz

ülkemizin çağdaş bilgi toplumları düzeyine ulaşmış bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, yurt ve dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından iktisadi, mali, siyasi, sosyolojik ve hukuki konuları sadece öğrenmeye ve öğretmeye değil, aynı zamanda araştırmaya, analitik modeller kurmaya ve nihai aşamada da anlamaya, düşünmeye, yorumlamaya ve senteze yatkın maliyeciler yetiştirmek üzere; nitelikli bir maliye eğitimini hedefleyen ve gerçekleştiren; topluma, ülkeye ve insanlığa yararlı bilgiler üreten, aktaran ve katkı sağlayan, mensubu olmaktan onur ve mutluluk duyulan örnek bir bölüm olmaktır.